Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2

Контакти

Административно обслужване

Адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000
Телефон:  +359 (2) 949 20 40 
Е-mail: Mail@egov.government.bg

Пресцентър

Телефон:  +359 (2) 949 22 54
Е-mail: press@egov.government.bg

Помощен контактен център

Телефон: 0700 20341
E-mail: help@e-gov.bg

Контактна форма