Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

Анкетна карта

Ако желаете да изразите своето мнение за нивото на обслужването, можете да го направите, като попълните картата и я оставите в пощенската кутия. Благодарим Ви за участието!
Моля посочете към коя потребителска група принадлежите
Колко често заявявате административни услуги в МЕУ?
Разбираемо ли са написани процедурите за предоставяне на административни услуги?
В какъв срок бе изпълнена заявената от Вас административна услуга?
Как оценявате качеството на обслужване от служителите от Центъра за административно обслужване?
Необходима ли Ви е допълнителна информация /консултация/ свързана със заявените от Вас административни услуги?
Как бихте оценили удовлетвореността си от предоставянето на административни услуги?
Какви препоръки бихте дали за подобряване на административното обслужване?