Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUV521
Z7_PPGAHG8001PU206G1SVMTUV5I2

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – „Информационно обслужване“ АД

Дата на публикуване: 05.08.2022
Последна актуализация: 05.08.2022

Р Е Г И С Т Ъ Р

 

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 2022 г. - Информационно обслужване“ АД

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларирана несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2,

част I

Декларация

по чл. 35, ал. 1, т. 2,

част ll

Ивайло

Борисов

Филипов

Изпълнителен директор на ИО АД

 

 

 

ИО-35/2-1/16.05.2022

 

 

Юлияна

Петрова

Калчева

Член на съвета на директорите на ИО АД

 

 

 

ИО-35/2-2/16.05.2022

 

 

Валентина

Стефанова

Недялкова

Член на съвета на директорите на ИО АД

 

 

 

ИО-35/2-3/16.05.2022