Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NPKS4
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NPK25

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 2023 г.

Дата на публикуване: 03.02.2023
Последна актуализация: 10.04.2024

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 2023 г.

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация
по чл. 35,
ал. 1, т. 1

Деклари-рана несъвме-стимост

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2, част I

Декларация
по чл. 35,
ал. 1, т. 2,

част II

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

Христина

Петрова

Пещерска

Главен експерт

ЕУ-35/1-2/03.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-19/01.02.2023

 

Тодор

Иванов

Николов

Експерт анализатор на работни процеси II ст.

ЕУ-35/1-3/06.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-4/06.01.2023

 

Весела

Росенова

Осиковска

Държавен експерт

ЕУ-35/1- 41/ 27.02.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-56/09.03.2023

 

Калина

Орлинова

Георгиева

Началник на отдел

 

 

 

Да

ЕУ-35/2-6/10.01.2023

 

Георги

Христов

Георгиев

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-10/23.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-
35/16.02.2023

 

Еми

Руменова

Александрова

Младши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-11/25.01.2023

 

 

Величка

Ангелова

Манолова

Главен експерт

ЕУ-35/1- 45/01.03.2023

ЕУ-35/1-114/20.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-56/09.03.2023

ЕУ-35/2-137/24.04.2023

 

Стоян

Петров

Стаматов

Длъжностно лице по защита на личните данни

ЕУ-35/1-14/27.01.2023

 

 

Да

ЕУ-35/2-15/27.01.2023

 

Светла

Младенова

Миркова-Грозданова

Главен експерт

ЕУ-35/1-20/02.02.2023

ЕУ-35/1-159/02.05.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-38/23.02.2023

ЕУ-35/2-161/02.05.2023

 

Радослав

Кирилов

Черийски

Старши вътрешен одитор

 

 

 

ЕУ-35/2-23/07.02.2023

Не

 

Вихър

Алексиев

Иванов

Държавен вътрешен одитор

 

 

 

ЕУ-35/2-24/07.02.2023

Не

 

Татяна

Венциславова

Илчева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-28/13.02.2023

Не

 

Мартина

Бориславова

Митрева

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-30/14.02.2023

Не

 

Иван

Светославов

Иванов

Старши експерт

 

 

 

Да

ЕУ-35/2-31/14.02.2023

 

Христо

Иванов

Христов

Ръководител на Звено за вътрешен одит

ЕУ-35/1-32/15.02.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-36/17.02.2023

 

Даниела

Бойчева

Фералиева-Симеонова

Главен експерт

ЕУ-35/1-39/23.02.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-73/21.03.2023

 

Стефания

Петер

Мирческа

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-40/24.02.2023

Не

 

Диляна

Василева

Панчева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-46/01.03.2023

Не

 

Николай

Василев

Василев

Служител по сигурността на информацията

ЕУ-35/1-47/01.03.2023

 

 

Да

ЕУ-35/2-53/09.03.2023

 

Любомир

Иванов

Симеонов

Експерт анализатор на работни процеси

 

 

 

ЕУ-35/2-48/06.03.2023

Не

 

Йоанна

Александрова

Алексиева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-49/06.03.2023

Не

 

Валентина

Каменова

Русинова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-51/06.03.2023

Не

 

Станимира

Тодорова

Давидова

Директор на дирекция

 

 

 

ЕУ-35/2-54/09.03.2023

Не

 

Милена

Йорданова

Стоянова

Главен експерт

ЕУ-35/1-57/13.03.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-68/20.03.2023

 

Светлана

Владимирова

Мутафчева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-58/13.03.2023

Не

 

Яна

Альошова

Капчина

Старши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-59/14.03.2023

Не

 

Ивайла

Валериева

Христоскова

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-61/15.03.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-83/29.03.2023

 

Катерина

Димитрова

Неделчева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-62/15.03.2023

Не

 

Тинка

Венкова

Спасова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-63/15.03.2023

Не

 

Ели

Андонова

Куямова

Експерт по МИС

 

 

 

ЕУ-35/2-64/16.03.2023

Не

 

Васил

Стоилов

Пенов

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-65/16.03.2023

Не

 

Ралица

Иванова

Балтаджиева

Държавен инспектор

 

 

 

ЕУ-35/2-66/16.03.2023

Не

 

Галина

Гергова

Ангелова

Младши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-67/20.03.2023

Не

 

Анжела

Владимирова

Захариева

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-70/21.03.2023

Не

 

Веселин

Красимиров

Петков

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-71/21.03.2023

Не

 

Борислав

Красимиров

Нейчев

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-75/27.03.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-146/26.04.2023

 

Мария

Здравкова

Цонева

Държавен експерт

ЕУ-35/1-77/27.03.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-122/21.04.2023

 

Гергана

Петрова

Къналиева-Петкова

Главен експерт

ЕУ-35/1-78/27.03.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-123/21.04.2023

 

Бонка

Йорданова

Цанкова

Главен специалист

 

 

 

ЕУ-35/2-79/27.03.2023

Не

 

Диляна

Сашева

Найденова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-80/27.03.2023

Не

 

Иван

Петров

Панчев

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-84/29.03.2023

Не

 

Анна

Светославова

Йонова

Главен Инспектор

ЕУ-35/1-85/03.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-94/07.04.2023

 

Стиляна

Данаилова

Коцева

Младши експерт

ЕУ-35/1-86/03.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-120/21.04.2023

 

Валентина

Георгиева

Чикова

Държавен вътрешен одитор

ЕУ-35/1-87/03.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-145/26.04.2023

 

Вера

Любомирова

Иванова

Старши експерт

ЕУ-35/1-89/03.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-100/12.04.2023

 

Мария

Венциславова

Андреева

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-90/03.04.2023

Не

 

Бисерка

Георгиева

Радева

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-91/03.04.2023

Не

 

Иван

Любенов

Ацев

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-92/03.04.2023

Не

 

Цветелина

Василева

Атанасова

Младши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-93/06.04.2023

Не

 

Любен

Боянов

Велев

Държавен експерт

ЕУ-35/1-96/10.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-101/12.04.2023

 

Милена

Илиева

Чобанова

Архитект компютърни и софтуерни системи

 

 

 

ЕУ-35/2-97/10.04.2023

Не

 

Галя

Данова

Иванова

Директор на дирекция

 

 

 

ЕУ-35/2-98/10.04.2023

Не

 

Теменужка

Георгиева

Спасова

Главен специалист

 

 

 

ЕУ-35/2-102/12.04.2023

Не

 

Анелия

Иванова

Севастакиева- Иванова

Главен експерт

ЕУ-35/1-104/18.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-204/10.05.2023

 

Рени

Стоянова

Антонова- Борисова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-105/18.04.2023

Не

 

Елизабета

Димитрова

Василева – Сотирова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-106/18.04.2023

Не

 

Цветан

Детелинов

Деянов

Експерт анализатор на работни процеси II степен

 

 

 

ЕУ-35/2-107/19.04.2023

Не

 

Ирина

Илиева

Алексиева

Директор на дирекция

 

 

 

ЕУ-35/2-108/19.04.2023

Не

 

Георги

Пламенов

Димитров

Експерт по МИС II степен

 

 

 

ЕУ-35/2-109/19.04.2023

Не

 

Антония

Веселинова

Доросиева

Директор на дирекция

ЕУ-35/1-236/23.05.2023

 

 

ЕУ-35/2-110/19.04.2023

Не

 

Росица

Николова

Толева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-112/19.04.2023

Не

 

Нели

Василева

Стоянова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-113/19.04./2023

Не

 

Люба

Александрова

Илиева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-115/20.04.2023

Не

 

Гергана

Станчева

Петрова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-116/20.04.2023

Не

 

Гергана

Добрева

Колешанска - Дамянова

Директор на дирекция

 

 

 

ЕУ-35/2-117/20.04.2023

Не

 

Антон

Стефанов

Душев

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-119/21.04.2023

Не

 

Мария

Кирилова

Веселинова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-121/21.04.2023

Не

 

Светлогор

Георгиев

Киров

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-124/21.04.2023

Не

 

Десислава

Бончева

Манчева- Веселинова

Експерт анализатор на работни процеси I степен

ЕУ-35/1-125/24.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-149/27.04.2023

 

Таня

Петрова

Петрова

Главен експерт

 

 

 

Да

ЕУ-35/2-126/24.04.2023

 

Александър

Иванов

Спирдонов

Младши експерт

ЕУ-35/1-127/24.04.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-216/11.05.2023

 

Катя

Лозанова

Първанова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-128/24.04.2023

Не

 

Анна

Кирилова

Стоименова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-129/24.04.2023

Не

 

Илия

Стефков

Смоленов

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-130/24.04.2023

Не

 

Деа

Михайлова

Рашкова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-131/24.04.2023

Не

 

Тодор

Маринов

Христов

Експерт анализатор на работни процеси I степен

 

 

 

ЕУ-35/2-132/24.04.2023

Не

 

Гергана

Иванова

Иванова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-133/24.04.2023

Не

 

Димитър

Димитров

Димитров

Експерт по тестване на софтуер III степен

 

 

 

ЕУ-35/2-134/24.04.2023

Не

 

Владимир

Благоев

Лилов

Експерт мрежова и информационна сигурност I степен

 

 

 

ЕУ-35/2-135/24.04.2023

Не

 

Красимир

Генчев

Грозев

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-138/24.04.2023

Не

 

Радина

Красимирова

Йорданова

Старши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-140/25.04.2023

Не

 

Силвия

Динкова

Кирилова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-141/25.04.2023

Не

 

Явор

Димитров

Димитров

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-142/25.04.2023

Не

 

Десислава

Филипова

Николова

Главен специалист

 

 

 

ЕУ-35/2-144/25.04.2023

Не

 

Галина

Йорданова

Делчева

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-147/26.04.2023

Не

 

Недялка

Видева

Иванова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-150/27.04.2023

Не

 

Зора

Борисова

Благоева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-151/27-04-2023

Не

 

Цветелина

Тошкова

Тодорова

Експерт анализатор работни процеси I степен

 

 

 

ЕУ-35/2-152/27.04.2023

Не

 

Иванела

Георгиева

Андреева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-153/27.04.2023

Не

 

Боян

Иванов

Кожухаров

Старши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-154/27.04.2023

Не

 

Румяна

Георгиева

Петрова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-155/27.04.2023

Не

 

Костадинка

Маринова

Караджова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-156/28.04.2023

Не

 

Георги

Пламенов

Бончев

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-157/28.04.2023

Не

 

Асен

Асенов

Антов

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-158/28.04.2023

Не

 

Рая

Иванова

Георгиева

Главен експерт

ЕУ-35/1-162/02.05.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-214/11.05.2023

 

Николина

Петрова

Гаврилова

Главен експерт

ЕУ-35/1-163/02.05.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-176/03.05.2023

 

Красимир

Стефанов

Китов

Старши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-164/02.05.2023

Не

 

Деян

Димитров

Мартиновски

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-165/02.05.2023

Не

 

Румен

Димитров

Димитров

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-166/02.05.2023

Не

 

Анна

Кирилова

Ярловска

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-167/02.05.2023

Не

 

Стоян

Здравков

Цонев

и.д. Директор на дирекция 

ЕУ-35/1-277/19.10.2023

 

 

ЕУ-35/2-168/02.05.2023

Не

 

Стефан

Иванов

Иванов

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-169/02.05.2023

Не

 

Румен

Йорданов

Иванов

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-170/02.05.2023

Не

 

Красимир

Николаев

Иванов

Експерт по тестване на софтуер I степен

 

 

 

ЕУ-35/2-171/02.05.2023

Не

 

Марина

Христова

Илиева

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-172/02.05.2023

Не

 

Петър

Николаев

Иванов

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-174/02.05.2023

Не

 

Иван

Тодоров

Модев

Директор на дирекция

 

 

 

ЕУ-35/2-175/02.05.2023

Не

 

Светла

Светославова

Иванова-Иванчева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-177/03.05.2023

Не

 

Маргарита

Венциславова

Георгиева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-178/03.05.2023

Не

 

Даниела

Цветкова

Пешева

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-179/03.05.2023

Не

 

Снежинка

Мирчева

Милева

Главен специалист

 

 

 

ЕУ-35/2-180/03.05.2023

Не

 

Соня

Арсова

Милева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-181/03.05.2023

Не

 

Мартин

Росенов

Попов

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-182/03.05.2023

Не

 

Вяра

Кънчева

Панайотова

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-183/03.05.2023

Не

 

Мая

Борисова

Лазарова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-184/03.05.2023

Не

 

Томе

Филипов

Ангелов

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-185/03.05.2023

Не

 

Анелия

Атанасова

Димова

Главен специалист

 

 

 

ЕУ-35/2-186/04.05.2023

Не

 

Поля

Михайлова

Каньова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-187/04.05.2023

Не

 

Камелия

Павлова

Радева

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-188/04.05.2023

Не

 

Верка

Кирилова

Николова

Главен специалист

 

 

 

ЕУ-35/2-191/04.05.2023

Не

 

Надя

Емануилова

Зарева

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-192/04.05.2023

Не

 

Ива

Петкова

Ганчева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-193/05.05.2023

Не

 

Мариана

Дянкова

Цвяткова

Началник на отдел

 

 

 

ЕУ-35/2-195/05.05.2023

Не

 

Ива

Сашова

Съйнова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-196/05.05.2023

Не

 

Лора

Иванова

Бичева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-197/05.05.2023

Не

 

Йоанна

Иванова

Савова

Старши юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-198/05.05.2023

Не

 

Диана

Красимирова

Петрова-Пендова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-199/05.05.2023

Не

 

Валентина

Йорданова

Стоянова

Експерт АРП I степен

 

 

 

ЕУ-35/2-202/09.05.2023

Не

 

Вера

Фиданова

Деянова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-203/09.05.2023

Не

 

Петьо

Атанасов

Атанасов

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-205/10.05.2023

Не

 

Екатерина

Руменова

Попова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-207/10.05.2023

Не

 

Славена

Добринова

Русева

Експерт АРП II степен

ЕУ-35/1-208/10.05.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-232/18.05.2023

 

Антоанета

Викторова

Лозенска - Тодорова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-209/11.05.2023

Не

 

Тинка

Венциславова

Върбанова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-210/11.05.2023

Не

 

Нина

Димитрова

Петрова

Главен специалист

 

 

 

ЕУ-35/2-211/11.05.2023

Не

 

Мария

Николаева

Стоянова

Старши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-212/11.05.2023

Не

 

Маргарита

Веселинова

Янкулова

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-213/11.05.2023

Не

 

Деница

Георгиева

Иванова

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-215/11.05.2023

Не

 

Цветослав

Иванов

Митев

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-217/11.05.2023

Не

 

Радослав

Вълков

Вълков

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-218/11.05.2023

Не

 

Илонка

Стойчева

Христова

Експерт АПР I степен

 

 

 

ЕУ-35/2-219/12.05.2023

Не

 

Явор

Христофоров

Ефтимов

Младши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-221/12.05.2023

Не

 

Петя

Йорданова

Маринова

и.д. Директор на дирекция

ЕУ-35/1-275/16.10.2023

 

 

ЕУ-35/2-223/12.05.2023

Не

 

Васил

Ангелов

Певичаров

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-224/12.05.2023

Не

 

Елена

Стоянова

Самарджиева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-225/12.05.2023

Не

 

Росица

Георгиева

Георгиева

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-226/12.05.2023

Не

 

Елена

Григорова

Граматикова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-229/12.05.2023

Не

 

Даниела

Сашова

Цанова

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-234/19.05.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-240/06.06.2023

 

Илияна

Пешева

Хайнаджиева

Главен експерт

ЕУ-35/1-235/22.05.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-238/01.06.2023

 

Нина

Петкова

Петкова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-237/26.05.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-246/22.06.2023

 

Христина

Бойкова

Стойчева

Съветник към кабинета на министъра

ЕУ-35/1-244/21.06.2023

Не

 

 

 

 

Ваня

Иванова

Караганева

Парламентарен секретар

ЕУ-35/1-245/21.06.2023

Не

 

 

 

 

Снежана

Ангелова

Малинчева

Главен експерт

ЕУ-35/1-259/07.08.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-262/21.08.2023

 

Емилия

Славейкова

Стойкова

Главен счетоводител

ЕУ-35/1-266/08.09.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-270/26.09.2023

 

Христо

Славчев

Гергов

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-271/26.09.2023

Не

 

 

 

 

Биляна

Боянова

Къшева

Главен експерт

ЕУ-35/1-272/27.09.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-274/04.10.2023