Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7

За нас

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 14.04.2022

""Адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

Телефон:  +359 (2) 949 20 40 

Е-mail: mail@e-gov.bg

Пресцентър

Телефон:  +359 (2) 949 22 54

Е-mail: press@egov.government.bg