Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Политически кабинет

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 04.08.2022

Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред
обществото.

Функциите на политическия кабинет са определение съгласно Закона за администрацията.

Политическият кабинет включва заместник-министъра, началника на кабинета, парламентарния секретар и експертът за връзки с обществеността и протокол.

Благовест Кирилов

Заместник-министър на електронното управление

 

Притежава магистърски степен по специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Индустриално управление“ и „Бизнес администрация, като последните две са придобити в Германия. Благовест Кирилов има редици специализации в сферата на международното право и управление и оптимизация на проекти. 

Той е предприемач в сферата на информационните технологии и изнесените услуги, както и преподавател в Техническия Университет – София, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт. 

През годините трупа опит в управлението в някои от най-големите световни компании в сектора на информационните технологии.

През 2017 напуска света на големите корпорации и се впуска в собствени проекти.

Народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Заместник-председател на Комисия по електронно управление в 47-ото Народно събрание.