Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Политически кабинет

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 17.04.2024

 

Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.

 

Функциите на политическия кабинет са определение съгласно Закона за администрацията.

 

Политическият кабинет включва заместник-министри, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция „Стратегически комуникации“.

Александър Йоловски - заместник-министър на електронното управлениеАлександър Йоловски

Заместник-министър на електронното управление

 

Александър Йоловски е магистър по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава дългогодишен опит в стратегическото планиране, изпълнението, координацията и контрола на дейности, свързани с административната реформа и електронното управление в държавната администрация.

 

От създаването на Министерството на електронното управление до август 2022 г. заема длъжността заместник-министър. В периода 2016-2019 г. е заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“. От 2011 г. до 2015 г. е работил последователно като началник отдел в Министерството на финансите и в администрацията на Министерския съвет. В различни периоди между август 2015 г. и 2023 г. заема ръководни позиции в Националния системен интегратор. 

 

От юни 2023 г. до април 2024 г. е заемал поста министър на електронното управление.