Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

Министерство на електронното управление публикува четири електронни услуги за изборите на 2 октомври 2022 г.

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Министерство на електронното управление публикува четири електронни услуги за предстоящите на 2 октомври 2022 г. избори за народни представители. Те се предоставят от общински администрации. Могат да бъдат заявени електронно чрез Портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ с цел, улесняване на административния процес.         

 

Услугите са за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, гласуване с подвижна избирателна кутия, вписване в избирателния списък, отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. 

 

Повече информация за четирите услуги, може да видите в линковете по-долу: