Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

МЕУ възложи на "Информационно обслужване" изграждането на системата за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден

Дата на публикуване: 02.03.2023
Последна актуализация: 22.08.2023

Във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 02.04.2023 г., Министерство на електронното управление възложи на „Информационно обслужване“ АД изграждането на системата за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола за предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс избирателни секции, както и техническото осигуряване на необходимия за дейността софтуер и хардуер.

 

Възможните технически решения на системата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемането бяха обсъждани на Консултативния съвет на ИКТ общността към министъра на електронното управление.

 

Договорът с „Информационно обслужване“ АД се сключва по реда на чл. 7с от Закона за електронното управление в качеството му на Национален системен интегратор. Компанията разполага с необходимите висококвалифицирани експерти за изпълнение на дейностите по системна интеграция, свързани с техническото осигуряване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола. 

 

Следвайки досегашната политика, МЕУ се ангажира с пълна прозрачност на извършваните дейности по договора. Въпреки липсата на нормативно задължение за публикуване на договорите за възлагане по чл. 7с, тази прозрачност е задължителна за успеха на възложените дейности. Освен договора, Министерство на електронното управление се ангажира да публикува и друга информация от обществен интерес, свързана с изпълнението на дейностите. 

 

За повече информация, вижте Договора (формат PDF, размер 13.5 Mb).

Сграда МЕУ