Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

МЕУ възложи на "Информационно обслужване" изграждането на мобилно приложение за е-идентификация

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Министерство на електронното управление възложи на „Информационно обслужване“ АД изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID.

Техническата спецификация на системата беше обект на широко обществено обсъждане с експертната общност, като преди сключване на договора бяха отразени голяма част от предложенията на експертната общност.

Договорът се сключва по реда на чл. 7с от Закона за електронното управление. „Информационно обслужване“ АД разполага с висококвалифицирани експерти в областта на приложението на криптографски технологии и на удостоверителните услуги, поради което е естествен партньор в изграждането на националното приложението за електронна идентификация и подписване.

Министерство на електронното управление се ангажира с пълна прозрачност на извършваните дейности. Въпреки липсата на нормативно задължение за публикуване на договорите за възлагане по чл. 7с, смятаме, че тази прозрачност е задължителна за успеха на проекта, съответно договорът може да бъде видян на линка по-долу. Освен договора, Министерство на електронното управление ще публикува и друга информация в рамките на изпълнението на проекта, в т.ч. системен проект, изходен код и др.

За повече информация, вижте Договора по-долу. 
 

""