Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Служебният министър Георги Тодоров определи приоритетите пред МЕУ

Дата на публикуване: 02.08.2022
Последна актуализация: 02.08.2022

На скромна церемония в Министерството на електронното управление (МЕУ) служебният министър на електронното управление Георги Тодоров прие властта от министъра в оставка Божидар Божанов. 

 

Служебният министър подчерта, че на първо място целта му е осигуряването на честни и демократични избори. „Планирал съм пълна прозрачност на целия процес, включително достъп за копиране, сканиране и публикуване на протоколите на СИК на интернет страницата на ЦИК. По същество това е иновация за Европа.“, подчерта той. Министър Тодоров определи и другите си управленски приоритети.  Той ще работи за изграждане на капацитет за управление, базирано на данни, чрез дейности по подготовка за създаването на пространства за данни, както и споделянето на преизползвани данни. И не на последно място, като важна задача пред МЕУ служебният министър постави осигуряване на устойчиво функциониране на електронните услуги за гражданите и бизнеса.

 

Бившият министър на електронното управление Божидар Божанов изрази убедеността си, че министър Тодоров ще ръководи максимално добре МЕУ изцяло в интерес на обществото.