Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

МЕУ предлага законодателни промени за улесняване обслужването на гражданите онлайн

Дата на публикуване: 20.07.2022
Последна актуализация: 27.07.2022

Във връзка с постъпили запитвания от страна на граждани, Министерството на електронното управление информира обществеността за следното:

 

Отпадането на хартиените документи (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти е предвидено в публикувания за обществено обсъждане Закон за допълнение и изменение на Закона за електронното управление (ЗИД на ЗЕУ).

 

Можете подробно да се запознаете с предвидените промени и мотивите към тях на Портала за обществени консултации 

 

Отпадането на синия талон е включено в  проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, чието обществено обсъждане вече е приключило.

 

Можете да се запознаете с предвидените промени в Портала за обществени консултации  

 

Законопроектът е готов за внасяне в Министерски съвет. 

 

Министерството на електронното управление работи за опростяване на процесите и улесняване на обслужването на гражданите онлайн. Обслужването трябва да става дигитализирано и сигурно, така че хората да са доволни от дейността на администрацията. Проблемите, с които се сблъскваме са не толкова технологични, колкото правни. По тази причина сме предприели инициатива за редица необходими законодателни промени.