Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

Утвърдена е Методика за удостоверяване на съответствието на машините за вота

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

 

Министерството на електронното управление (МЕУ), Българският институт за стандартизация (БИС) и Българският институт по метрология (БИМ) утвърдиха Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията за техническата спецификация. Това стана след приключването на общественото обсъждане на актуализираната версия на документа и разглеждането на получените в хода му становища.

 

Министерството на електронното управление е в готовност да започне процеса по удостоверяване на техническите устройства след получаването на машините от ЦИК. Пълна прозрачност, публичност и спазване на заложените срокове в процеса по удостоверяване на машините за гласуване е поетият ангажимент от страна на Министерството на електронното управление. 

 

При разработването на Методиката са използвани добрите практики, европейски и международни стандарти, както и националното и европейското законодателство. 

 

 

Министерството на електронното управление