Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

МЕУ публикува утвърдената Методика за удостоверяване на машините за вота на 2 април

Дата на публикуване: 14.03.2023
Последна актуализация: 14.03.2023

 

Министерство на електронното управление публикува утвърдената Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване, с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация за вота на 2 април 2023 г. В нея са  отразени предложенията, постъпили по време на общественото обсъждане на проекта на Методиката. Работна група в МЕУ разгледа и всички становища от представители на граждански и политически организации, изразени по време на проведеното публично обсъждане на документа на 13.03.2023 г.  


Някои от направените предложения не попадат в обхвата на проекта на Методиката, както и в правомощията на Министерство на електронното управление, Българския институт по стандартизация и  Българския институт по метрология, съгласно чл. 213 ал. 2 от Изборния кодекс. Те ще бъдат предоставени на ЦИК, тъй като могат да бъдат полезни в реализирането на изборния процес.


Следвайки установената от министерство на електронното управление практика на прозрачност и публичност на всяка стъпка от процеса по удостоверяване на машините за гласуване, на сайта на министерството е публикувана Справка, с отразените предложения, становища и възражения, постъпили при проведената обществена консултация на проекта на Методика.

МЕУ