Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

Надградена е високоустойчива облачна инфраструктура за предоставяне на облачни услуги

Дата на публикуване: 16.02.2024
Последна актуализация: 22.02.2024

 

Надградена е високоустойчива и резервирана споделена облачна инфраструктура за предоставяне на облачни услуги, разположена в два центъра за обработка на данни, Контролно-технически център на Електронното правителство и Център за възстановяване на данни. Тя беше представена по време на заключителното събитие по проект „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“. В рамките на проекта бе разширен капацитетът на Единната електронно съобщителна мрежа, осигуряващ бърз обмен на данни между двата центъра. Изграден е и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление и резервно хранилище за копия на критични системи.

 

С надграждането на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) на публичните институции се предоставят услуги, като виртуален център за данни, виртуален частен облак, съхраняване на резервни копия, уеб базирана електронна поща и семинари, приложения за управление на съдържание, обучение, помощен център. Добавен е изчислителен капацитет от 76 сървъра, както и нови технологични решения, като втора платформа за виртуализация, защитни устройства на трафика от ново поколение и управление на услугите за логическо разделяне на потребителите и делегиране на права.

 

Министерството на електронното управление е бенефициент по проект BG05SFOP001-1.005-0001 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“, който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е близо 62 млн. лв., от които малко над 9 млн. лв. е националното финансиране. Партньори по проекта са  Министерството на земеделието и храните, Агенцията по вписванията и Изпълнителната агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Сградата на МЕУ