Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

МЕУ участва в пилотен проект на Европейската агенция за киберсигурност за обучение на кибер-експерти

Дата на публикуване: 25.05.2023
Последна актуализация: 25.05.2023

 

Министерство на електронното управление участва в пилотен проект на Европейската агенция за киберсигурност-ENISA. Проектът предвижда предоставяне на безплатен достъп до платформа за електронно обучение на 45 специалисти по киберсигурност от държавната администрация. 

 

“Достъпът до платформата е подсигурен от ENISA, като е избрана популярна комерсиална виртуална среда, съдържаща множество курсове, доказала качеството и опита си при трансфера на специализирани познания. Чрез този пилотен проект ще бъдат спестени разходи от над 80 000 евро на българската администрация. Същевременно с това ще се осигури обучение на изключително високо ниво, чрез използване на съвременни електронни методи за повишаване на квалификация.”, уточни Петър Кирков, Национален координатор по киберсигурност.  

 

Проектът ще продължи до края на годината. След оценка ефективността на този подход, ще се вземе решение за по-нататъшните проекти за повишаване на квалификацията на експертите в Европа, в областта на киберсигурността. „Липсата на достатъчно квалифицирани кадри е общообщностен проблем, като още през 2019 година изследване показва, че в Европейския съюз не достигат над 290 000 експерта“, допълни още Кирков. 

 

Проектът на ENISA има за цел да подобри уменията и да развие експертизата на служителите в областта на киберсигурността. Стремежът е по този начин да се постигне бързо развитие на капацитета на самите организации, за да бъдат те по-подготвени за реакция към различните, постоянно променящи се киберпредизвикателства.