Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

МЕУ, БИМ и БИС представиха информация от процеса по удостоверяване на машините за гласуване

Дата на публикуване: 27.03.2023
Последна актуализация: 29.03.2023

В изпълнение на т. 8 от Решение ЦИК №1779-НС от 16 март 2023 г., МЕУ, БИС и БИМ презентираха пред партии и коалиции, основни изводи и констатации, залегнали в доклада от процеса по удостоверяване на машините за гласуване. 

 

В присъствието на  членове и експерти от Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, представителите на регистрираните партии и коалиции по чл. 213а и 213б от ИК, в защитена среда, получиха достъп до изходния код на софтуера на машините за гласуване. В процеса, всички присъстващи получиха изчерпателни отговори на поставени от тях въпроси, свързани със софтуера, който ще бъде използван на предстоящите парламентарни избори.

 

Както и на предходните избори, МЕУ изпълни всички ангажименти по чл. 213а и 213б от Изборния кодекс в присъствието на всички заинтересовани институции, партии и коалиции, които са регистрирани за изборите на 2 април.