Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

Електронна услуга ще уведомява водачите при извършено нарушение на пътя

Дата на публикуване: 07.11.2023
Последна актуализация: 07.11.2023

 

Гражданите вече могат да бъдат известявани чрез електронна поща или текстово съобщение на телефон при издаване на наказателно постановление или електронен фиш от страна на Министерството на вътрешните работи (МВР). За новата възможност съобщиха на съвместен брифинг министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, заместник-министърът на електронното управление (МЕУ) Валентин Мундров и комисар Мария Ботева от Главна дирекция „Национална полиция“. Услугата е разработена от МЕУ и МВР, а пускането ѝ е поредната демонстрация на доброто сътрудничество и политическа воля, коментира заместник-министър Мундров. 

 


Над 5000 документа са връчени на гражданите с регистрация в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) само за две седмици – от 16 октомври до 2 ноември, а голяма част от тях са изплатени.

 


Услугата работи независимо дали гражданинът вече има създаден профил в ССЕВ, ако е ползвал електронни услуги, или няма, без да е необходима допълнителна регистрация. 

 


„Работим за това известяването да се изпраща с минимално закъснение след извършването на нарушението“, добави още заместник-министър Мундров. 

 


Получаването и изпращането се извършват в профила на лицето собственик, посочен в свидетелството за регистрация на превозното средство. Важно уточнение е, че когато автомобилът е собственост на юридическо лице или се ползва от фирма, известията се получават от управителя ѝ. 
Възможността за интегриране на системите на МВР и МЕУ бе създадена през законодателните промени в Закона за движение по пътищата от август.