Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.10.2022

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

  • Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)
  • Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

  • на място в ЦАО
  • пишете ни на имейл: Mail@egov.government.bg
  • обадете ни се на телефон: 02/949-2040; 02/949-2119

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО    

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор     

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

Всяка година, до 1 март в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван    
•    годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с: 
•    получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
•    резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
•    предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване
 

Харта на клиента МЕУ
Дата на публикуване: 16.08.2022