Z6_PPGAHG80015VF06SAV91I93IF1
Z7_PPGAHG80015VF06SAV91I93IV2

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – „Информационно обслужване“ АД 2023

Дата на публикуване: 10.04.2023
Последна актуализация: 02.06.2023

Р Е Г И С Т Ъ Р

 

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 2023 г. – „Информационно обслужване“ АД

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларирана несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2,

част I

Декларация

по чл. 35, ал. 1, т. 2,

част ll

Дияна

Георгиева

Томова

Член на съвета на директорите на ИО АД

ИО-35/1-1/23.02.2023

Не

 

Да

ИО-35/2-3/10.03.2023

Николина

Тодорова

Найденова

Член на съвета на директорите на ИО АД

ИО-35/1-2/23.02.2023

Не

 

Да

ИО-35/2-4/10.03.2023

Валентина

Стефанова

Недялкова

Член на съвета на директорите на ИО АД

 

 

 

ИО-35/2-5/15.05.2023

Не

Юлияна

Петрова

Калчева

Член на съвета на директорите на ИО АД

 

 

 

ИО-35/2-6/15.05.2023

Не

Ивайло

Борисов

Филипов

Изпълнителен директор

 

 

 

ИО-35/2-7/15.05.2023

Не