Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0OV2
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC04M7

Информационен лист за развитие на електронното управление в РБ

Дата на публикуване: 11.03.2022
Последна актуализация: 11.03.2022

На тази страница ще намерите информационни листове и инфографики с актуалното състояние на европейските държави в областта на цифровите технологии. Информационните листове се публикуват като част от проекта на Националната рамкова обсерватория за оперативна съвместимост (National Interoperability Framework Observatory) на програмата ISA2 и представляват важна стъпка в процеса на мониторинг за развитие в цифровата публична администрация в Европа. Те предоставят информация за основните участници и институции на европейските държави отговорни за поддържането и предоставянето на услуги в областта на цифровите технологии. 

 За повече информация относно информационните листове и инфографики на всяка държава, свързани с развитието на цифровото правителство в Европа, можете да намерите тук.