Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2VK7
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2VI6
Актуално Национални стратегически документи Стратегически документи на ЕС Документи на Съвета на Европа Организации и инициативи Обществен съвет за ИТИО ЮНЕСКО - национално оценяване на развитието на интернет

Цифрова трансформация

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 02.02.2023

 

Информационно общество България логоЦифровата трансформация обхваща практически всички сфери на живота на хората и икономическите субекти. Всеки етап от живота ни е част от този цифров преход, предизвикан от развитието на технологиите.

 

Тя създава ефективна комуникация между правителството и гражданите,  устойчива и безопасна информационна инфраструктура и възможности за високоскоростно предаване, обработка и съхранение на големи масиви от данни.

 

България, като част от Европейския съюз, участва в разработването на европейските цели и политики в тази област. МЕУ, с определените му функции и правомощия да координира и подпомага процеса на цифровата трансформация, е националната контактна точка и доверен партньор във формирането на новата цифрова екосистема.

 

Речник - термини на информационното общество (формат PDF, размер 3.7 Mb)

 

Речник - термини на информационното общество (онлайн)