Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOSF3
Новини В медиите Видеогалерия

Пресцентър

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 24.11.2022

Контакти

Пресцентър

Телефон:  +359 (2) 949 22 54, GSM 0877 872 998

Е-mail: press@egov.government.bg

Адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000