Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NTCT4
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NTC35

Стратегическо планиране

Дата на публикуване: 14.02.2023
Последна актуализация: 14.02.2023

 

Стратегически план на Министерство на електронното управление за периода 2023 г. – 2025 г. и Приложение към него, утвърдени със Заповед на министър Георги Тодоров – МЕУ-2487/14.02.2023 г.