Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJOG2
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJO83

Декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК - „Информационно обслужване“ АД

Дата на публикуване: 07.11.2023
Последна актуализация: 05.12.2023

 

Р Е Г И С Т Ъ Р
на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)
 „Информационно обслужване“ АД

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПК

Декларирана несъвместимост ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 ЗПК

Ивайло

Борисов

Филипов

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

ИО-49/1-1/06.11.2023

Не

 

Юлияна

Петрова

Калчева

Член на Съвета на директорите

ИО-49/1-2/06.11.2023

Не

 

Николина

Тодорова

Найденова

Член на Съвета на директорите

ИО-49/1-3/06.11.2023

Не

 

Дияна

Георгиева

Томова

Член на Съвета на директорите

ИО-49/1-4/06.11.2023

Не

 

Мария

Стоянова

Колева

Ръководител отдел

ИО-49/1-5/06.11.2023

Не

 

Димитър

Георгиев

Тодоров

Член на Съвета на директорите

ИО-49/1-7/10.11.2023

Не