Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG8009UAF062MBOAB0IVA5

Александър Йоловски

Дата на публикуване: 11.03.2022
Последна актуализация: 20.09.2023

Александър Йоловски - министър на електронното управлениеАлександър Йоловски е магистър по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава дългогодишен опит в стратегическото планиране, изпълнението, координацията и контрола на дейности, свързани с административната реформа и електронното управление в държавната администрация.

 


От създаването на Министерството на електронното управление до август 2022 г. заема длъжността заместник-министър. В периода 2016-2019 г. е заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“. От 2011 г. до 2015 г. е работил последователно като началник отдел в Министерството на финансите и в администрацията на Министерския съвет. В различни периоди между август 2015 г. и 2023 г. заема ръководни позиции в Националния системен интегратор.