Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ56O7
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ56I6

Документи на Съвета на Европа

Дата на публикуване: 04.11.2022
Последна актуализация: 04.11.2022

Република България е член на Съвета на Европа от 7 май 1992 г. и отдава първостепенно значение на основните ценности на организацията в областта на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията.

 

Министерството на електронното управление извършва координационна дейност за изпълнение на ангажиментите на Република България като член на Съвета на Европа в областта на информационното общество и  медиите. 

 

България участва активно в дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI). CDMSI развива сътрудничество на общоевропейско ниво за насърчаване и защита на правата на човека, върховенството на закона и плуралистичната демокрация в информационното общество и управлението на интернет; консолидира и актуализира стандарти по отношение на свободата на медиите, професионалните стандарти по журналистика, подкрепящи независимостта, плурализма и разнообразието в медиите; подготвя срещи на министрите, отговарящи за медиите и информационното общество и следи за изпълнението на решенията на Комитета на министрите в тази област.