Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ871
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ8F0

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПК

Дата на публикуване: 07.11.2023
Последна актуализация: 10.04.2024

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) на лицата
по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на същия закон

 

Име

Презиме

 

Фамилия

 

Длъжност

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 1 
ЗПК

 

Декларирана несъвмести-мост

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 3 
ЗПК

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 2, част I ЗПК

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 2, 
част ll ЗПК

 

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4 
ЗПК

 

Христо

Славчев

Гергов

Главен юрисконсулт

 

 

 

Да

ЕУ-49/2-2/01.11.2023

 

Мария

Русева

Михнева

Държавен експерт

ЕУ-49/1-3/01.11.2023

Да

ЕУ-49/3-4/06.11.2023

Да

ЕУ-49/2-6/27.11.2023

 

Галя

Данова

Иванова

Началник на отдел

ЕУ-49/1-8/29.11.2023

Не

 

 

 

 

Валентина

Георгиева

Чикова

Държавен вътрешен одитор

ЕУ-49/1-10/30.11.2023

Не

 

 

 

 

Десислава

Асенова

Петкова

Главен експерт

ЕУ-49/1-13/07.12.2023

Не

 

Да

ЕУ-49/2-2/03.01.2024

 

Надя

Емануилова

Зарева

Директор на дирекция

ЕУ-49/1-14/11.12.2023

Не

 

Да

ЕУ-49/2-14а/11.01.2024

 

Анеса

Мирославова

Вълева

Главен експерт

ЕУ-49/1-15/14.12.2023

Не

 

Да

ЕУ-49/2-1/02.01.2024

 

Емилия

Емилова

Димитрова

Държавен експерт

ЕУ-49/1-18/21.12.2023

Не

 

Да

ЕУ-49/2-7/15.01.2024

 

Стоян

Здравков

Цонев

Директор на дирекция

 

 

 

Да

ЕУ-49/2-6/10.01.2024

 

Елена

Стоянова

Стоянова

Държавен инспектор

ЕУ-49/1-8/26.01.2024

Не

 

Да

ЕУ-49/2-14/07.02.2024

 

Евелина

Кирилова

Ангелова

Финансов контрольор

ЕУ-49/1-12/01.02.2024

Не

 

Да

ЕУ-49/2-27/28.02.2024

 

Орлин

Георгиев

Константинов

Главен специалист

ЕУ-49/1-13/05.02.2024

Не

 

Да

ЕУ-49/2-28/29.02.2024

 

Десислава

Валериева

Андреева

Главен експерт

ЕУ-49/1-15/12.02.2024

Не

 

 

 

 

Бистра

Борисова

Райчева

Съветник

ЕУ-49/1-16/14.02.2024

Не

 

Да

ЕУ-49/2-23/21.02.2024

 

Десислава

Стефанова

Стоичкова

Старши експерт

ЕУ-49/1-22/21.02.2024

Не

 

Да

ЕУ-49/2-33/12.03.2024

 

Вера

Фиданова

Деянова

И.д. директор на дирекция

ЕУ-49/1-25/22.02.2024

Не

 

 

 

 

Тодор

Димитров

Събчев

Държавен експерт

ЕУ-49/1-26/23.02.2024

Не

 

Да

ЕУ-49/2-42/25.03.2024

 

Любомир

Иванов

Симеонов

Експерт, анализатор на работни процеси II ст.

 

 

 

ЕУ-49/2-17/15.02.2024

Не

 

Мартина

Бориславова

Митрева

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-49/2-24/21.02.2024

Не

 

Калина

Николова

Манолова

Главен експерт

ЕУ-49/1-31/11.03.2024

Да

ЕУ-49/3-39/ 18.03.2024

 

 

 

Анна

Светославова

Йонова

Главен инспектор

 

 

 

ЕУ-49/2-32/11.03.2024

Не

 

Мария-Габриела

Седефова

Николова

Младши експерт

ЕУ-49/1-34/12.03.2024

Да

ЕУ-49/3-35/ 13.03.2024

Да

ЕУ-49/2-44/27.03.2024

 

Катерина

Димитрова

Неделчева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-49/2-36/14.03.2024

Не

 

Цветелина

Тошкова

Тодорова

Експерт, анализатор на работни процеси

 

 

 

ЕУ-49/2-36/14.03.2024

Не

 

Тодор

Иванов

Николов

Експерт, анализатор на работни процеси II ст.

 

 

 

ЕУ-49/2-38/14.03.2024

Не

 

Радослав

Кирилов

Черийски

Старши вътрешен одитор

 

 

 

ЕУ-49/2-40/ 19.03.2024

Не

 

Вихър

Алексиев

Иванов

Държавен вътрешен одитор

 

 

 

ЕУ-49/2-41/ 19.03.2024

Не

 

Иван

Светославов

Иванов

Старши експерт

 

 

 

ЕУ-49/2-45/ 28.03.2024

Не