Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ871
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ8F0

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПК

Дата на публикуване: 07.11.2023
Последна актуализация: 05.12.2023

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) на лицата
по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на същия закон

 

Име

Презиме

 

Фамилия

 

Длъжност

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 1 
ЗПК

 

Декларирана несъвместимост

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 3 
ЗПК

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 2, част I ЗПК

 

Декларация по чл. 49, 
ал. 1, т. 2, 
част ll ЗПК

 

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4 
ЗПК

 

Стоил

Мирославов

Стоилов

Съветник

 

 

 

Да

ЕУ-49/2-1/31.10.2023

 

Христо

Славчев

Гергов

Главен юрисконсулт

 

 

 

Да

ЕУ-49/2-2/01.11.2023

 

Мария

Русева

Михнева

Държавен експерт

ЕУ-49/1-3/01.11.2023

Да

ЕУ-49/3-4/06.11.2023

Да

ЕУ-49/2-6/27.11.2023

 

Ангел

Петров

Петров

Директор на дирекция

ЕУ-49/1-7/28.11.2023

Не

 

Да

ЕУ-49/2-12/
04.12.2023

 

Галя

Данова

Иванова

Началник на отдел

ЕУ-49/1-8/29.11.2023

Не

 

 

 

 

Десислава

Валериева

Андреева

Съветник към ПК

ЕУ-49/1-9/01.11.2023

Не

 

 

 

 

Валентина

Георгиева

Чикова

Държавен вътрешен одитор

ЕУ-49/1-10/30.11.2023

Не