Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0

За Министерството

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 05.08.2022

Министерството на електронното управление е създадено с промени в Закона за електронното управление, обнародвани на 22 февруари 2022 г.

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ