Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
За нас Министър Политически кабинет Отчет Стратегическо планиране Администрация Инспекторат Антикорупция Нормативна уредба Обществено обсъждане Консултативен съвет на ИКТ общността Международна дейност Административно обслужване Кариери

За Министерството

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 05.08.2022

Министерството на електронното управление е създадено с промени в Закона за електронното управление, обнародвани на 22 февруари 2022 г.

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ