Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Политически кабинет

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 09.04.2024

 

Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.

 

Функциите на политическия кабинет са определение съгласно Закона за администрацията.

 

Политическият кабинет включва заместник-министри, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция „Стратегически комуникации“.