Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Политически кабинет

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 11.10.2023

 

Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.

 

Функциите на политическия кабинет са определение съгласно Закона за администрацията.

 

Политическият кабинет включва заместник-министри, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция „Стратегически комуникации“.

 

Валентин Мундров - заместник-министър на електронното управление

Валентин Мундров

Заместник-министър на електронното управление


Валентин Мундров е професионалист в сферата на информационните технологии с повече от 20 години задълбочен технически опит в разработването, внедряването и поддръжката на сложни информационни системи. Притежава експертиза в стратегическото планиране, изграждането и управлението на екипи, проекти и програми.

 

До този момент Валентин Мундров е бил ИТ консултант в Националната здравноосигурителна каса. В периода между 2013 г. и 2022 г. е работил като директор в дирекция „Софтуерна интеграция“ в „Информационно обслужване“ АД. Бил е експерт в Агенция „Митници“, както и в Министерството на здравеопазването. Има трудов опит и в частния сектор.

 

Валентин Мундров е магистър със специалност „Индустриално инженерство“ в Техническия университет – София, завършил е и „Електронен бизнес и електронно управление“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той притежава и множество сертификати в областта на информационните технологии.

 

 


Михаил Стойнов - заместник-министър на електронното управлениеМихаил Стойнов

Заместник-министър на електронното управление

 

Михаил Стойнов притежава дългогодишен управленски опит в сферата на имплементацията на софтуер и информационна сигурност. Изпълнявал е проекти за третата по пазарна капитализация компания в света - Saudi Aramco, както и за Boeing, и за американските ВВС.

 

Съорганизатор на една от най-големите java конференции на Балканите и е представител (chapter leader) за България на една от най-големите световни асоциации за публични стандарти в сигурността (OWASP).

 

Водил е университетски курсове във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет - София и Нов български университет и е съавтор на множество книги за програмиране. Завършил е информатика, както и стопанско управление в Софийския университет.

 

 

 

 


Ваня Караганева - парламентарен секретар Ваня Караганева

Парламентарен секретар 


Ваня Караганева има дългогодишен опит в публичния сектор. В 40-ото, 41-ото, 42-ото и 43-ото Народно събрание е съветник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. През 2013, 2014 и 2017 г. е началник кабинет в Министерството на правосъдието и Министерството на младежта и спорта в три служебни правителства. През 2021 г. е главен секретар на Българската агенция за инвестиции. В края на 2021 г. и началото на 2022 г. е била член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания, а през 2022 г. е била парламентарен секретар в Министерството на отбраната.


Притежава образователна степен „магистър“, специалност „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство, възпитаник на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Член на Настоятелството на Български фонд за жените от 2015 г.
 

 

 

 


Бойчо Попов - директор на дирекция „Стратегически комуникации“Бойчо Попов

Директор на дирекция „Стратегически комуникации“


Бойчо Попов има над 20-годишен опит в сферата на журналистиката, работейки като редактор за най-големите икономически издания в България. Започва журналистическата си кариера през 2000 г. в немскоезичното издание Bulgarisches Wirtschaftsblatt, където се издига до поста зам.-главен редактор. По-късно е редактор в най-големите специализирани икономически медии у нас. Последните над 12 години е прекарал в най-четения в страната икономически и финансов сайт, като в последните 8 години е негов главен редактор. Притежава богат телевизионен опит като водещ и продуцент. 

 

Носител е на журналистическа награда на Ирландското посолство „Джеймс Баучер“ заради иновативност в ролята на онлайн журналистиката и ясно заявена позиция, подкрепяща гражданските движения и правото на чиста от ГМО околна среда. 

 

Бойчо Попов притежава магистърска степен по немска филология с програма „Езикознание и превод“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.