Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0F2CI5
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0F2CA6

Защита на децата онлайн

Дата на публикуване: 20.10.2022
Последна актуализация: 20.10.2022

Инициативи и материали

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области е разработил Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн. Документът е преведен на български език и е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). Насоките  включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към  вредите, причинявани на децата в цифровата среда. Те са качени в подходящ за изтегляне формат и може безвъзмездно да бъдат ползвани от родители, които искат да предпазят от опасностите в Интернет своите деца или от учители, които да ги ползват за образователни цели.

 

Поддържане на безопасността на децата в цифрова среда: Значението на защитата и предоставянето на права

 

Резюме на Насоките за политикоопределящите органи относно защитата на детето онлайн 2020 г.

 

Популяризиране

 

МЕУ участва в инициативата на Международния съюз по далекосъобщения „Защита на децата онлайн“ (The ITU Child Online Protection – СОР)

 

Открит урок по темата на 1 юни за ученици от 4 и 5 клас от 148-мо ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" в София 

 

Новини - Министерство на електронното управление (egov.government.bg)