Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ8S2
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ823
Декларации на лицата, заемащи публични длъжности, съгласно чл. 6 от ЗПК 2024 г. Декларации на лицата, заемащи публични длъжности, съгласно чл. 6 от ЗПК 2023 г. Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПК Декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК - „Информационно обслужване“ АД

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Дата на публикуване: 07.11.2023
Последна актуализация: 02.04.2024

 

Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията на служителите от Министерството на електронното управление.