Z6_PPGAHG8009VQC06C4N2EK3CL36
Z7_PPGAHG8009VQC06C4N2EK3CLB4

Годишен отчет за дейността на инспектората на Министерството на електронното управление за 2022 г.

Дата на публикуване: 22.02.2023
Последна актуализация: 22.02.2023