Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LF10
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LFJ4

Годишен отчет за дейността на инспектората на Министерството на електронното управление за 2023 г.

Дата на публикуване: 27.02.2024
Последна актуализация: 27.02.2024