Z6_PPGAHG8009417068O9LIR3I1L5
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3I1J6
Декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, съгласно чл. 6 от ЗПКОНПИ Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 2023 г. Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 2022 г. Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – „Информационно обслужване“ АД 2023 Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – „Информационно обслужване“ АД 2022

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 02.08.2022
Последна актуализация: 02.08.2022