Z6_PPGAHG8001D000QVC0H28N00J6
Z7_PPGAHG8001D000QVC0H28N0OH5

Нормативна уредба

Дата на публикуване: 25.02.2022
Последна актуализация: 01.12.2022
Закон за електронното управление
Дата на публикуване: 21.05.2022

Закон за електронната идентификация
Дата на публикуване: 21.05.2022

Закон за киберсигурност
Дата на публикуване: 21.05.2022

Закона за електронните съобщения
Дата на публикуване: 21.05.2022