Z6_PPGAHG800HTU8060630PAPBH86
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBHA7

Информация за плащания

Дата на публикуване: 20.06.2022
Последна актуализация: 07.02.2023

За периода от 08 април 2022 до 29 юни 2022 г. 

Документ от дата 29 Юни 2022 г.
Дата на публикуване: 29.06.2022

Документ от дата 28 Юни 2022 г.
Дата на публикуване: 28.06.2022

Документ от дата 27 Юни 2022 г.
Дата на публикуване: 27.06.2022

Документ от дата 24 Юни 2022 г.
Дата на публикуване: 24.06.2022

За период от 08 април 2022 г. до 20 юни 2022 г.
Дата на публикуване: 22.06.2022