Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

„Информационно обслужване“ приключи успешно преговорите за доставка на технически устройства за видеозаснемане и видеоизлъчване

Дата на публикуване: 13.03.2023
Последна актуализация: 13.03.2023

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД приключи успешно преговорите за доставка на технически устройства и осигуряване на мобилна свързаност на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден на 2 април 2023 г., съгласно чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс. До изтичане на крайния срок – 10 март 2023 г. оферти бяха подадени от трите мобилни оператора А1, Виваком и Йеттел.


Комисията оцени офертите на поканените участници и проведе преговори по процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП и § 3, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

 

Комисията определи изпълнители по трите обособени позиции както следва:
•     Изпълнител по обособена  позиция 1 – Vivacom;
•     Изпълнител по обособена позиция 2 – Yettel;
•     Изпълнител по обособена позиция 3 – А 1; 

 

Предстои подписване на договори с трите участници в обществената поръчка, а Мобилните устройства, стойките за стационарно разполагане на устройствата и  Data SIM картите с осигурена мобилна свързаност по всяка обособена позиция трябва да бъдат доставени на „Информационна обслужване“ до 21.03.2023 г. 


Трите оператора са предложили техническото устройство – Моторола Е13, което отговаря на спецификациите в техническата документация.