Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

МЕУ набира външни експерти за удостоверяване на машините за гласуване

Дата на публикуване: 17.04.2024
Последна актуализация: 17.04.2024


Министерството на електронното управление набира специалисти за процеса по удостоверяване на Техническите устройства за машинно гласуване. Кандидатите могат да подават своите заявления по електронен път на e-mail: mail@egov.government.bg, до 17:30 ч. на 24 април 2024 г. (сряда).

Експертите, желаещи да се включат в процеса по удостоверяване на машините за гласуване е необходимо да притежават компетенции и опит в една или повече от следните области:

 •  Angular:
  - разработване на Angular/JS/TS софтуер;
  - Static Application Security Testing (SAST) инструменти на Angular приложения;
  - Defensive programming, code review & analysis;
  - IDE инструменти – Eclipse, VS Code, други.
   
 • C++:
  - разработване на C/C++ софтуер;
  - Static Application Security Testing (SAST) инструменти на C/C++ приложения;
  - Defensive programming, code review & analysis.
   
 • OS security:
  - Опит като инженер по сигурността;
  - Debian/Ubuntu познания;
  - Package Management (APT, SNAP);
  - Linux OS architecture - services, kernel modules, packages, scanners - Nessus, Metasploit;
  - Docker и изграждане на Linux образи;
  - Vulnerability Management, CVE assessment.
   

Министерството на електронното управление предвижда да привлече 10 външни експерта за удостоверяването на машините за гласуване, а подборът ще бъде в изпълнение на утвърдена от министър Валентин Мундров процедура, с която може да се запознаете на адрес: https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/home/elections/elections-2024-04-16.