Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

Парламентът прие на първо четене административните услуги по електронен път да са с намалена такса

Дата на публикуване: 26.05.2023
Последна актуализация: 26.05.2023


Парламентът прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за електронното управление.

 

С промените се регламентира Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, която се създава и поддържа от Министерство на електронното управление. Въвеждат се и общи правила за водене на регистри в електронна форма. До 31 март 2024 г., административните органи ще трябва да приведат регистрите си, съгласно предложените измененията и допълненията в ЗЕУ, се посочва в доклада на парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии.  

 

Друга част от измененията е насочена към улесняване на гражданите и бизнеса при използването на електронните административни услуги. Административните органи са задължават да предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне, като минималният процент на намаление на таксата да е 10 на сто. 

 

За предоставяне на административни услуги по електронен път се предвижда, да не се изисква прилагане на документ за платена такса в случаите, когато тя е платена по електронен път.

 

С предложените промени се уреждат по-детайлно и начините за електронна идентификация. Съгласно тях, административните органи ще изпращат уведомления по електронен път за изтичащи срокове за документи.

 


 

Лаптоп