Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2V32
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2VJ0

Обществен съвет за ИТИО

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 20.10.2022

 

Към министъра на електронното управление ще се създаде Обществен съвет за Информационни технологии и информационно общество (ИТИО) като постоянно действащ форум за дискусии с активното участие на всички заинтересовани страни