Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0F28K0
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0F28K3

Стратегически документи на ЕС касаещи цифровата трансформация и развитието на информационните технологии и общество

Дата на публикуване: 20.10.2022
Последна актуализация: 20.03.2023

През настоящето „Цифрово десетилетие на Европа“ цифровата трансформация е главното предизвикателство в обществения живот, основано на агресивното развитие на технологиите на изкуствения интелект (ИИ), блоковите вериги (блокчейн) и високо-скоростните оптични мрежи и системи за предаване, обработка, съхранение и ефективна защита на ежедневно продуцираните в огромни количества съдържание и данни във всички области: управление, образование, здравеопазване, енергетика, промишлено производство, транспорт и доставки, услуги, медии, финанси и т.н.