Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1OI3
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1OM5

Профил на купувача

Дата на публикуване: 11.03.2022
Последна актуализация: 12.04.2022

Профилът на купувача на Министерство на електронно управление в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ е достъпен тук.