Z6_PPGAHG8009UAF062MBOAB0ABV0
Z7_PPGAHG8009UAF062MBOAB0AR42

Достъп до информация

Дата на публикуване: 13.06.2023
Последна актуализация: 29.03.2024

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявления за достъп до информация се подават в деловодство на ул. "Й. В. Гурко" 6 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Лице за контакт:

началник на отдел „Административно обслужване"
Тел.: (+359) 2 949 2040,
е-mail: mail@egov.government.bg

Заявление за достъп до информация може да направено по електронен път на адрес mail@egov.government.bg. 

В този случай не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Решенията за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до информация се вземат от главния секретар на МЕУ. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

Таксата може да бъде платена в каса на МЕУ, ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6, етаж 3, стая 317.

 

НАРЕДБА за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация