Z6_PPGAHG8001D000QVC0H28N0M17
Z7_PPGAHG8001D000QVC0H28N0M35

Бюджетен контрол

Дата на публикуване: 28.02.2022
Последна актуализация: 04.09.2023

В изпълнение на Закона за електронното управление Министерството на електронното управление осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии.

 

Задължителни разпореждания за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

Задължителните разпореждания са издадени на основание разпоредбата на чл. 7и и във връзка с чл. 7г, чл. 7ж, ал. 1 и чл. 7е, ал. 1, т. 3 от ЗЕУ.

 

Образец на контролни въпроси за проверка на тригодишните бюджетни прогнози или проектобюджета и актуализираните бюджетни прогнози

 

Образец на контролни въпроси за проверка на утвърден бюджет, промени или отчети

 

Информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии